КОНТРОЛЬ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД ПРОМИСЛОВОЇ І СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ НА ТЕРИТОРІЇ АР КРИМ

Белявцева О.А., к.вет.н., ст.н.с. Кримська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Воротілова Н.Г., аспірант Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

В статті надана інформація щодо результатів контролю епізоотичної ситуації щодо пташиного грипу, ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту, інфекційної бурсальної хвороби, інфекційного ларінготрахеїту серед промислового та свійського поголів 'я птахів АР Крим шляхом дослідження екстрактів жовтків яєць і сироватки крові. Отримано негативні результати щодо пташиного грипу у всіх досліджених зразках. Встановлена серопозитивність до інфекційного бронхіту, інфекційної бурсальної хвороби, інфекційного ларинготрахеїту в сироватці крові і екстрактах жовтків свійської птиці.

Одним з головних завдань ветеринарної науки та практики є забезпечення стійкого епізоотичного благополуччя в птахівництві. Широке розповсюдження інфекційних хвороб птиці і небезпека заносу в птахогосподарства вірулентних штамів викликає потребу в досконалому вивченні цього питання та проведенні постійного моніторингу.

Останнім часом у світі одним з небезпечних зооантропонозних захворювань серед птиці є пташиний грип, який наносить не тільки великі збитки галузі, але і викликає захворювання і навіть загибель серед людей.

Проведення серологічного моніторингу інфекційних хвороб в птахівництві має актуальне наукове, практичне, а також епідеміологічне значення. Серологічні дослідження у птахівництві забезпечують оперативне проведення упереджуючих вірусологічних досліджень, виділення збудника, та постановку діагнозу на небезпечні інфекційні хвороби (грип, ньюкаслська хвороба, інфекційний бронхіт, інфекційна бурсальна хвороба та ін).

Для проведення серологічного моніторингу серед поголів'я птахів використовують сироватку крові з метою виявлення специфічних антитіл та визначення рівня напруженості імунітету у птиці [1].

Відомо, що екстракти жовтків яєць містять антитіла, тому доцільніше досліджувати саме їх, тому що при цьому суттєво полегшується процес відбору матеріалу.

За основу своїх досліджень ми взяли метод дослідження екстрактів жовтків яєць від дикої птиці, запропонований науковими співробітниками Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»[2,3].

Метою нашої роботи було провести контроль епізоотичної ситуації щодо інфекційних захворювань серед промислової і свійської птиці на території АР Крим шляхом дослідження екстрактів жовтків яєць та сироватки крові.

Матеріали і методи дослідження. Для виготовлення екстрактів жовтків яєць використовували свіжовідкладені курячі яйця з АТОВ «Южная-Холдинг» (Сімферопольський район, с. Перове), ТОВ «Продпоставка» (Сакський район, с. Лиманне), ВАТ «Партизан» (Сімферопольський район, с. Журавлівка), ППТОВ «Птицекомплекс» (смт Приморський, м. Феодосія), та у громадян приватних господарств с. Приморський (м. Феодосія), с. Перове, с. Укромне (Сімферопольський район), с. Муромське (Білогірський район), с. Слівянка, с. Любимівка (Нижньогірський район).

Екстракти жовтків яєць готували за методикою, розробленою в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» [2]: після відокремлення жовтка від білку, жовток змішували із фізіологічним розчином рН 7,2-7,4 у співвідношенні 1:1, ретельно перемішували протягом 10 хвилин, потім до одержаної суміші додавали рівний об' єм хлороформу, струшували до утворення стійкої емульсії 5 хвилин, і центрифугували при 3000 об/хв.

Рідину, що утворилася над осадом і сироватку крові досліджували в реакції затримки гемаглютинації і в реакції непрямої гемаглютинації. Сироватку крові відбирали від промислової і свійської птиці з вищезазначених господарств та від промислової птиці із ЗАТ «Дружба народів-Нова».

Серопозитивність до вірусу грипу птиці H5N1 визначали за допомогою діагностичної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу птиці H5N1, виробництва ННЦ «ІЕКВМ» [4], до ньюкаслської хвороби за загальноприйнятою методикою [5], в якості антигену використовували суху вірус-вакцину зі штаму La-Sota, виробництва Сумської біофабрики.

Серопозитивність до інфекційного бронхіту, інфекційної бурсальної хвороби, інфекційного ларинготрахеїту визначали в реакції непрямої гемаглютинації за загальноприйнятою методикою [5], використовували еритроцитарні діагностикуми виробництва ННЦ «ІЕКВМ».

Дослідження проводили в лабораторних умовах Кримської дослідної станції ННЦ «ІЕКВМ» в період 2008-2009 років.

Результати досліджень. Дослідження екстрактів жовтків яєць від промислової та свійської птиці (кури) АР Крим щодо інфекційних хвороб наведені у таблиці 1.

З таблиці 1 видно, що серопозитивності до вірусу пташиного грипу H5N1 та ньюкаслської хвороби серед промислової та свійської птиці АР Крим не виявлено, всі зразки екстрактів жовтків яєць - негативні. Проте, до вірусу інфекційного бронхіту виявлені антитіла як у птиці промислового утримання 4,3-5,4 Log2 так і у свійської птиці 1,4-3,0 Log2. До вірусу інфекційної бурсальної хвороби антитіла виявлені у промислової птиці з ППТОВ «Птицекомплекс» - 2,5 Log2, у свійської птиці з смт Приморський - 3,2 Log2, з с. Перове - 2,4 Log2, с. Укромне - 1,0 Log2, с. Муромське - 1,5 Log2. До вірусу інфекційного ларинготрахеїту антитіла виявлені у промислової птиці з ППТОВ «Птицекомплекс» - 1,3 Log2, у свійської птиці з смт Приморський - 3,0 Log2, з с. Перове - 2,3 Log2, с. Укромне - 1,0 Log2, с. Муромське - 0,75 Log2.

Таблиця 1

Дослідження екстрактів жовтків яєць від промислової та свійської птиці (кури) АР Крим щодо інфекційних хвороб

8

Результати дослідів на напруженість імунітету до інфекційних хвороб в зразках сироватки крові наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Результати дослідження сироватки крові від промислової та свійської птиці (кури) АР Крим щодо напруженості імунітету до інфекційних хвороб

9

З таблиці 2 видно, що сироватка крові промислової і свійської птиці не містить антитіл до вірусу пташиного грипу H5N1. У вакцинованої птиці промислового утримання в сироватці крові виявлені антитіла в діагностичних титрах: у птиці з АТОВ «Южная-Холдинг» - 9,4 Log2, ТОВ «Продпоставка» -6,52 Log2, ВАТ «Партизан» - 9,2 Log2, ППТОВ «Птицекомплекс» - 8,9 Log2, ЗАТ «Дружба народів Нова» - 0,7 Log2. До вірусу інфекційного бронхіту виявлені антитіла як у птиці промислового утримання 3,4-5,9 Log2 так і у свійської птиці 2,0-3,8 Log2. До вірусу інфекційної бурсальної хвороби антитіла виявлені у промислової птиці з АТОВ «Южная-Холдинг» - 3,1 Log2, ТОВ «Продпоставка» - 5,56 Log2, ВАТ «Партизан» - 3,6 Log2, ППТОВ «Птицекомплекс» - 3,4 Log2, ЗАТ «Дружба народів Нова» - 3,4 Log2 та у свійської птиці з смт Приморський - 4,0 Log2, з с. Перове - 3,2 Log2, с. Муромське - 2,6 Log2. До вірусу інфекційного ларинготрахеїту антитіла виявлені у промислової птиці з АТОВ «Южная-Холдинг» - 5,0 Log2, ВАТ «Партизан» - 3,8 Log2, ППТОВ «Птицекомплекс» - 4,0 Log2 та у свійської птиці з смт Приморський - 4,5 Log2, з с. Перове - 3,1 Log2, с. Муромське - 2,2 Log2.

Наявність антитіл до інфекційних захворювань в сироватці крові свійської птиці свідчить про циркуляцію вірусів вказаних хвороб, і про існування потенційної загрози заносу збудників у птахогосподарства.

Висновки:

1. Проведений контроль епізоотичної ситуації щодо пташиного грипу субтипу H5N1 шляхом дослідження екстрактів жовтків яєць та сироватки крові від промислової та свійської птиці показав негативні результати.

2. Встановлено серопозитивність до інфекційних хвороб в сироватці крові і екстрактах жовтків яєць птиці приватного сектору, що розташований поблизу птахофабрик. Середнє значення титрів антитіл до інфекційного бронхіту в зразках екстрактів жовтків яєць було прямо пропорційне середньому значенню титрів антитіл в зразках сироваток крові. Діагностичні титри до інфекційного бронхіту становили в сироватці крові від 3,8 до 2 Log2, в екстрактах жовтків з 3 до 1,4 Log2.

3. Контроль епізоотичної ситуації щодо пташиного грипу серед промислової та свійської птиці доцільно проводити шляхом дослідження екстрактів жовтків яєць.

Цей метод має ряд переваг, перед усім суттєво полегшується процес відбору матеріалу, вдається уникнути стресових явищ, які спостерігаються при відборі крові.

Список використаної літератури

1.Ветеринарная вирусология / В.Н.Сюрин, Р.В.Белоусова, Н.В.Фомина.- М.: Колос, 1984. - 376с.

2. Музика Д.В. Методичні рекомендації. Епізоотологічний моніторинг та діагностика інфекційних хвороб диких птахів / Музика Д.В., Стегній Б.Т. - Харків. - 2006р.

3. Серологический мониторинг диких водоплавающих птиц в отношении гриппа А в Украине / [Музыка Д.В., Стегний Б.Т., Вербицкий П.И., Ямникова С. С., Безрукавая И.Ю.] / Міжвід. тем. зб. «Ветеринарна медицина».- Харків.- 2004.- Вип.№84.- С.503-508.

4. Зареєстровано в Україні від 06 червня 2007 рок. № реєстрації 274314030107.

5. OIE Manual for Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals [Електр. ресурс]/Спосіб доступу: http: // www.oie.int.- Заголовок з екрану.

Контроль эпизоотической ситуации по инфекционным заболеваниям среди промышленной и домашней птицы на территории АР Крым Белявцева Е.А. Воротилова Н.Г.

В статье приведена информация по результатам контроля эпизоотической ситуации по птичьему гриппу, ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного ларинготрахеита среди промышленного и домашнего птицепоголовья путём исследования экстрактов желтков яиц и сыворотки крови.

Получены отрицательные результаты по птичьему гриппу. Установлена серопозитивность к инфекционному бронхиту, инфекционной бурсальной болезни, инфекционному ларинготрахеиту среди домашней птицы.

Control of epizootic situation in relation to infectious diseases among an industrial and home bird on territory ARE Crimea Belyavceva O.A. Vorotilova n.G. In the article information is given for to the results of control of epizootic situation in relation to a bird flu, newcastle illness, infectious bronchitis, infectious bursal disease, infectious laringotracheit among the industrial and home total number of livestock of birds by research of extracts of yolks of eggs and whey of blood. Negative results are got in relation to a bird flu. Seropozitivnist' is set to the infectious bronchitis., infectious bursal disease., infectious laringotracheit among poultry.

Статистика

Вверх

© Ветеринария 2020